HTTP 404 vs 410 GONE — główne różnice oraz wpływ na SEO strony internetowej

Błędy 404 i 410
Kody statusu HTTP to tylko jedne z małych elementów skomplikowanej komunikacji między przeglądarką a serwerem, odgrywają jednak ważną rolę. Chociaż brzmi to skomplikowanie, mają one jedno zadanie: powiedzieć użytkownikowi, co się dzieje z jego żądaniem. Najbardziej znane kody to 404 (Not Found) i 410 (Gone), które mówią o brakujących stronach, ale różnią się od siebie, szczególnie jeśli chodzi o SEO. W tym artykule przyjrzymy się bliżej różnicom między tymi kodami i ich wpływowi na optymalizację strony internetowej pod kątem wyszukiwarek.

HTTP 404 Not Found – przyczyny i znaczenie

Kod 404 oznacza, że serwer nie może znaleźć zasobu, o który poprosiła przeglądarka. Może to wynikać z literówki w adresie URL, przeniesienia strony na inny adres bez ustawienia przekierowania lub usunięcia strony bez poinformowania wyszukiwarki. Oto kilka typowych przyczyn błędu 404:

 • Użytkownik mógł wpisać niepoprawny adres.
 • Strona została usunięta bez ustawienia przekierowania.
 • Strona została przeniesiona na inny adres URL bez odpowiednich przekierowań.
 • Czasem problemy z serwerem mogą skutkować wyświetleniem błędu 404.

Jak błąd 404 wpływa na SEO:

 • Strony z błędem 404 mogą frustrować użytkowników, co często prowadzi do zwiększenia współczynnika odrzuceń.
 • Wyszukiwarki mogą uznać liczne strony 404 za negatywny sygnał, co może prowadzić do deindeksacji strony.
 • Strony 404 mogą osłabić strukturę linków wewnętrznych, co utrudnia robotom indeksującym przeszukiwanie strony.

Kod HTTP 410 Gone – co to znaczy?

Kod 410 oznacza, że zasób został trwale usunięty z serwera. W przeciwieństwie do 404, 410 jednoznacznie informuje, że zasób nigdy nie będzie już dostępny pod tym adresem URL. Typowe przyczyny błędu 410 to:

 • Strona została trwale usunięta, a administrator zdecydował poinformować o tym wyszukiwarki.
 • Cała witryna lub część jej zasobów zostały trwale wycofane.
 • Struktura strony została zmieniona, a niektóre zasoby zostały trwale usunięte.

Błąd 410 i jego wpływ na SEO:

 • Kod 410 jednoznacznie informuje, że strona została usunięta na stałe, co pozwala wyszukiwarkom szybciej deindeksować stronę.
 • Wyszukiwarki lepiej rozumieją sytuację i mogą odpowiednio dostosować swoje działania, co może zmniejszyć negatywny wpływ na SEO w porównaniu do 404.
 • Strony 410 pomagają zarządzać linkami zwrotnymi, informując właścicieli stron linkujących, że zasób został trwale usunięty.

Główne różnice między błędami HTTP 404 a 410

 • Błąd 404 sugeruje, że brak zasobu może być tymczasowy, podczas gdy 410 jednoznacznie informuje o trwałym usunięciu.
 • Proces deindeksacji dla 404 jest wolniejszy i mniej precyzyjny niż dla 410, który powoduje szybszą deindeksację.

Podsumowanie

Pamiętaj, że używanie właściwych kodów HTTP ma ogromne znaczenie dla prawidłowej optymalizacji strony internetowej i zapewnienia lepszych doświadczeń użytkownikom. Choć zarówno kod błędu 404, jak i 410 mówią o niedostępnych stronach, różnią się tym, jak przekazują te informacje wyszukiwarkom i użytkownikom. Zrozumienie tych różnic i stosowanie właściwego kodu w odpowiednich sytuacjach pomaga utrzymać stronę w dobrej kondycji i wysokiej ocenie.